Tietosuojaseloste

Tämä on Fin-Terpuu Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 23.1.2023.

1. Rekisterinpitäjä

Fin-Terpuu Oy
PL 7
FI-87101 Kajaani
Y-tunnus: 0761631-8

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Tuula Koistinen
tuula.koistinen@fin-terpuu.com
puh. +35840 089 0056

3. Rekisterin nimi

Rekrytointirekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Fin-Terpuu Oy kerää työnhakijoiden henkilötiedot työsuhteeseen liittyvää kontaktointia varten.

5. Rekisterin tietosisältö

Työnhakijasta kerättävät tiedot ovat: haettava tehtävä, ammattipätevyys, työkokemus, koulutus, nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Tietoja säilytetään 6 kuukauden ajan.

6. Tietojen kerääminen ja suojaaminen

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan työnhakijalta http://fin-terpuu.fi/rekry -sivulla sijaitsevan lomakkeen kautta. 

Tietoja ei luovuteta Fin-Terpuu Oy:n ulkopuolisille, eikä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Lomakkeen täyttäjien henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin käyttö on rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät käsiksi ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ne työntekijät, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus ja jotka tarvitsevat tietoja tehtävässään. Henkilötietoja käsittelevällä henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus.

7. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

8. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Käytämme sivustollamme evästeitä

Fin-Terpuu Oy:n verkkosivuilla käytetään evästeitä kävijätilastoinnin toteuttamiseen. Evästeet eivät tallenna henkilötietoja eivätkä kerää henkilöä yksilöiviä tietoja. Voit hallinnoida tai poistaa evästeet käytöstä käyttämäsi verkkoselaimen asetuksissa. Verkkosivujemme käyttö onnistuu myös ilman evästeitä.